Vyšetření krve koní na infekční anémii nesmí být starší 6ti měsíců.
Memoriál generála G.A.Custera bude pořádán pouze každý lichý rok.


Akce se bude konat za laskavého přispění Středočeského kraje.

Potvrzení o přijetí povolávacího rozkazu

mece

16.Memorial gen.G.A.Custera
mapa mapa
Stánek s občerstvením bude k dispozici na louce ve Všeticíc již od středy 16. 8. od 18:00.

Neváhejte a přidejte se k nám

!!!!!!! Dáváme na vědomí, že letošní, již 16. letní tažení se bude konat o pět v teritoriu Střed, tedy v prostorách obce Všetice (Netvořice) u Neveklova. Datum tažení zůstává jako doposud, předposlední srpnový víkend a ten letos připadl na datum 19. 8., kdy se Memoriál gen. Custera odehraje.

Tento rok opět projedeme Benešovem. Je tedy třeba počítat s tím, že ve čtvrtek 17. 8.ve 12:30 se sejdeme u altánu v zadním traktu konopišťské obory (bude upřesněno plánkem) a asi o hodinu později vyrazíme na tažení Benešovem. 18. 8. proběhne seznámení s terénem a trénink ve Všeticích a 19. 8., opět ve Všeticích se odehraje hlavní část celé operace. V neděli se pak rozejdeme, tentokrát opět na dva roky, protože další Memoriál generála Custera bude až v roce 2019 !!!!!!!

V souvislosti s tímto se všem vojínům, poddůstojníkům a důstojníkům vyhlašuje následující:

 • Organizační struktura a velení zůstávají beze změn. Qartermasterem pro letošní rok je jmenován opět kapitán Karel Čáp, pobočník generála, e-mail: capk@kaucuk.cz , veškerými organizačními záležitostmi včetně registrací a ustájení, je pověřen poručík Gabriela Podlešáková, e-mail: hotel@vsetice.cz

 • Veškeré informace týkající se 16. letního tažení ve Všeticích budou na www.custer.cz, kde v souvislosti s tímto najdete on line registrační (přihlašovací) formulář a také na www.vaclavvydra.cz

 • Nadále shledáváme potřebným zajistit co největší účast jak na čtvrtečním pochodu Benešovem, tak na pátečním tréninku před sobotním tažením. Proto opět žádáme kavaleristy, aby se dle svých možností tohoto zúčastnili s plným nasazením, a počítali s příjezdem již ve čtvrtek 17. 8. okolo poledního na vrch Tuškov poblíž Konopiště. Pokud byste se z opravdu vážného důvodu nemohli zúčastnit čtvrtečního pochodu Benešovem, tak budete očekáváni ve Všeticích nejpozději v pátek 18. srpna 2017 taktéž okolo poledne. Je možno přijet i dříve a aktivně se zúčastnit příprav tažení, odpočinout si a připravit lépe sebe i svého koně.

 • Po zkušenostech z minulých ročníků upozorňujeme, že v den Memoriálu, 19. 8. ráno hrozí zácpy na přístupových komunikacích, je tedy třeba počítat s větší rezervou při příjezdu v sobotu ráno. Doporučujeme všem neubytovaným v místě tažení, aby si přivstali a dorazili nejpozději v 8:30 hodin ráno. Stejně tak platí toto doporučení pro vaše známé, kteří by se chystali přijet jako diváci.

 • Apelujeme na kázeň během ustajování a veterinární přejímky a upozorňujeme na platné veterinární podmínky pro přesun koní !!!!

 • Celé manévry a Útok budou probíhat ve stejném prostředí jako před dvěma roky. Apelujeme na maximální disciplínu tak, aby vše proběhlo v pořádku.

 • Velice důrazně opět upozorňujeme, že jakékoli opuštění jednotky či útvaru z jiného důvodu než indisposice jezdce či koně, je nepřípustné.

 • Dále vyslovujeme poděkování všem jezdcům, kteří včas uhradili poplatek za účast a žádáme všechny kavaleristy, aby tento rok opět uhradili poplatek v termínu nikoli na adresu, ale vždy na účet uvedený v Registračním formuláři na www.custer.cz, který nahrazuje Potvrzení o převzetí povolávacího rozkazu a Potvrzení o dobrovolném naverbování. Platba po termínu bude znamenat penalizaci. Toto je velmi důležité proto, aby bylo možno zajistit co nejhladší průběh celého tažení. Číslo účtu je na přihlašovacím formuláři na www.custer.cz .

 • Považujeme za nutné, aby všichni, kdo vlastní uniformu, si našili příslušné distinkce do začátku tažení. Pokud máte staré distinkce, prosím vezměte je s sebou na tažení, kde je odevzdáte při prezentaci a obdržíte nové, příslušné k vaší hodnosti. Také žádáme všechny poddůstojníky a důstojníky, aby, pokud tak ještě neučinili, si uniformu dle svých možností zakoupili.

 • Pro zabezpečení letošního tažení budeme předpokládat, že sponzoři nám zachovají přízeň, případně, s Vaší pomocí, seženeme další, a nebudeme tím pádem nuceni zvyšovat poplatek za účast, který zůstane na úrovni posledního ročníku. Pokud by došlo v tomto bodě k nějakým změnám, budeme vás informovat.

 • Ustájení. Apelujeme na všechny kavaleristy, kteří měli koně ustájené v boxech, aby přehodnotili svůj postoj a umístili své koně do ohrádek nebo vlastních výběhů, dle požadavků týlového zabezpečení, které se bude snažit mobilní boxy omezovat. Letos ve Všeticích bude k dispozici i určité množství pevných boxů. Upozorňujeme všechny, že menší všetický statek „GEX“ změnil majitele a pro letošní rok nebude možné využít v něm ubytování ani ustájení.

 • Půjčovné za uniformy a systém záloh zůstane také stejný. Záloha 1.500,- Kč, která bude vrácena oproti uniformě, kterou bude muset každý odevzdat ve výstrojním skladu v Hlavním stanu v sobotu do 20:00h, nebo v neděli od 8:00 do 10:00h. Pokud ji nevrátí v pořádku a ve stanoveném čase, záloha propadá a uniforma mu zůstává.

 • Zajištění sponzorského příspěvku nad 5.000,- Kč znamená osvobození od poplatku za účast (nikoliv za ustájení, ubytování a půjčovné uniformy) a zrychlený služební postup podle výše příspěvku až do hodnosti poručíka. Nad tuto hodnost se bude povyšovat pouze za zvlášť výrazné zásluhy neobyčejného charakteru. Jinak zásluhy důstojníků budou oceňovány různě,dle uvážení Hlavního stanu.

 • Tento Order Nr.1 slouží též jako Povolávací rozkaz. Nadále doporučujeme všem kavaleristům sledovat stránkywww.custer.cz a www.vaclavvydra.cz .

 • Záznam 15. Memoriálu gen. G. A. Custera bude na nosiči DVD a pokud vám ještě nebyl doručen, či pokud jste si ho neobjednali a měli o něj zájem, bude možno si jej na místě zakoupit. Kdo si záznam neobjednal, může tak stále učinit na kontaktu kpt. Karel Čáp 606 353 591 nebo e-mailem na capk@kaucuk.cz nebo hotel@vsetice.cz .

 • Věnujte prosím letos opět zvýšenou pozornost Povolávacímu rozkazu, kde budou znovu specifikovány přesné veterinární podmínky účasti a nastíněna doporučení pro příjezd na místo tažení. Také velmi pečlivě vyplňte na www.custer.cz elektronický Registrační formulář, který nahrazuje Potvrzení o přijetí povolávacího rozkazu a Potvrzení o dobrovolném naverbování. Kdo se letos účastní poprvé, zatrhne položku Kadet.

 • Jakékoli připomínky a náměty, zasílejte prosím poštou na adresu V. Vydra, Slapy 356, 252 08, nebo
  e-mailem na vaclavvydra3@seznam.cz .

vlajka

Těší se na vás celá 7.kavalerie, její Hlavní stan i gen.Václav Vydra